Reiki I/II/III

Data: In onderling overleg, avonden of hele dag

Deelname: Voor iedereen; max. 10 deelnemers per cursus.

Reiki is de kunst van het genezen door het overdragen van Universele Energie door middel van handoplegging. Met Reiki kun je jezelf maar ook een ander helpen om weer in balans te komen en daardoor het behoud (en genezing) van een goede gezondheid. De cursus bestaat uit: de geschiedenis van Reiki; de initiaties; de handposities; de leefregels van Reiki en alles wat ter sprake komt Reiki betreffende.

paarse lotusReiki Principe 1:

Ik maak me juist vandaag niet boos
Dit Reiki Principe betekent niet dat je je niet kwaad moet maken of geen zorgen, maar iets radicaal anders. Boosheid, of onvrede en irritatie, ontstaat uit een - meestal onbewuste - overtuiging dat wijzelf, anderen of de wereld niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Door onderzoek en loslaten kun je beginnen te zien wat de conditioneringen zijn die de woede creëren. Aan het begin zie je het achteraf, na het opkomen van woede en je onmiddellijke reactie. Later zie je het tijdens, en merk je dat je later reageert. Tot je het uiteindelijk ziet voordat je woede en een reactie opkomt. Op dat punt kun je werkelijk "niet kwaad zijn", omdat je het ego ziet en de conditioneringen die woede in de eerste plaats veroorzaken en vrij bent te reageren op de situatie zoals deze werkelijk is.
 

 

Belletje-2Reiki Principe 2:

Ik maak me juist vandaag geen zorgen
De problemen en zorgen waar je mee zit, kun je grofweg in twee categorieën verdelen: zorgen die je overkomen en zorgen die je zelf maakt. Er zijn opvallend veel zorgen die jezelf maakt. Veel problemen gaan bijvoorbeeld over aankopen, vakantie, hypotheek, inkomen en andere geldproblemen. Zorgen maken is het terrein van het ego, wat meer moet hebben om zich meer te voelen. Zodra er iets minder wordt voelt het zich ook minder. Dit Reiki Principe is bedoeld om je bewust te maken van de verleiding om mee te gaan in de zorgen van het ego, opdat je er vrij van bent.
Er zijn natuurlijk problemen die je overkomen. Ziekte, dood, verdriet en andere ellende zijn allemaal verwijzingen naar de eerste van de vier Boeddhistische edele waarheden: "Het leven is lijden". Hoe jij met dit lijden omgaat zijn karmische lessen die je moet doorstaan op de manier die jij wijs acht.

 

Reiki Principe 3:

reiki behandelingIk eerbiedig mijn ouders, leraren en ouderen
Dit Reiki Principe vind zijn oorsprong in het onderdeel van de Boeddhistische filosofie, waarin men zich er zeer van bewust is dat de overdracht van (spirituele) kennis zeer belangrijk is. Deze overdracht vindt plaats van leraar op leerling. Door zijn leraar te eren, eert hij de ontvangen kennis. Dit zelfde geldt ook voor ouders. Zij zijn (vooral in het autocratische Japan) ook overdragers van kennis, namelijk de opvoeding. Door je ouders te eren, eer je de kennis die je van hen ontvangen hebt.
Het is ook op een andere manier uit te leggen. Namelijk, heb respect voor je medemens. Als je respect voelt voor de medemens, dan doe je dat vanuit je Boeddha-natuur. Leven vanuit je ego leidt vaak tot ergernis, jaloezie of haat. Weten dat ieder mens in principe een liefdevol wezen is, en dat alleen zijn daden slecht kunnen zijn (ingegeven door ego) maar niet zijn Ware Zelf. Zolang je gericht blijft op de Ware Natuur van iemand, kan je altijd diens slechte daden vergeven en mededogen hebben. Dit is zo'n belangrijk aspect binnen het Boeddhisme, dat we mogen aannemen dat dit ook bedoeld wordt met dit Reiki Principe.

meditatie-belletjesReiki Prinicipe 4:

Ik verdien mijn brood op een eerlijke manier
Vanuit je Boeddha-natuur leven betekent dat je jezelf niet verrijkt ten koste van een ander en dat geldt ook voor de manier waarop je je brood verdient. Oprechtheid is een kwaliteit van ons Ware Zijn en als we vrij willen worden van de conditioneringen en inherente lijden van ons ego, is het belangrijk om dit verder te ontwikkelen. Door je werk met erkentelijkheid te volbrengen oefen je dit.
Daarnaast verwijst dit Reiki Principe naar standvastig werken aan jezelf. Met ijver en toewijding de zaken te zien die niet geheeld zijn in jezelf en de conditioneringen los te laten die je lijden veroorzaken. Meesterschap over je leven komt voort uit eerlijk, verantwoordelijk leven, iedere dag weer.

sacred lotus-3Reiki Principe 5:

Ik ben juist vandaag dankbaar voor alles wat leeft
Bij dit Reiki Principe spreekt duidelijk het Boeddhistische uitgangspunt van reïncarnatie. Binnen de reïncarnatietheorie zijn drie aspecten erg belangrijk: alles is veranderlijk, alles is afhankelijk en Nirvana is rust. Vooral de tweede regel heeft veel betrekking op het Reiki Principe van Mikao Usui: "Toon dankbaarheid aan alles wat leeft." Daarnaast is ondankbaarheid een staat van zijn die voortkomt vanuit een onbevredigd ego. Dit is een enorme bron van lijden.
Merk op waar in je leven je - in meer of mindere mate - ondankbaarheid een rol speelt, en genees dit dan door dankbaarheid te uitten. Is dit moeilijk voor je, begin dan met iets kleins, zoals een mooie bloem of de zon, en geniet hier zo veel mogelijk van. Dankbaarheid vergroot je levensgeluk en vrijheid.

 
Investering in jezelf: Vanaf € 250,- voor Reiki I

Meld je hier aan:

Naam:
E-mail:*
Bericht: